top of page

OM KUNSTNEREN

Jeanette Lafontine jobber i hovedsak med maleri og tegning, og utforsker i imaginære landskap og drømmeaktige steder gjennom abstraksjon. Et sted mellom abstraksjon og representasjon presenterer hun billedlige verdener gjennom både intuitive og kontrollerte bevegelser, og «Landskapet» blir som en tilbakevendende, nesten utømmelig kilde, til maleriske oppdagelser. Selv om hennes arbeider spenner mellom minimalistiske landskap til fargerike og ekspresjonistiske motiv, så er det det nordiske landskapet som oftest gir seg til kjenne. 

* * *

Jeanette Lafontine er uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo. Etter studiene fikk hun tildelt et residency opphold ved Residency Unlimited i New York, og har hatt utstillinger i både inn- og utland. Hennes arbeider har vært inkludert i Saatchi Art - verdens ledende online kunstgalleri, sine trykte publikasjoner, og hennes malerier er å finne i flere private samlinger verden over. Hun er også listet, av RISE ART i London, blant «Artists to watch in 2022», og trukket frem av Saatchi Art som 'One to Watch' artist. 

* * *
 

Innkjøp av:

  • ‘Viking Art Collection – The Art Collection of Viking Neptun, Norway. 

"Mine malerier på papir er rent intuitive arbeider hvor alle valg må gjøres hurtig og sammenhengende. Når jeg jobber på lerret, starter prosessen ofte med at jeg gjør mange mindre tegninger og skisser på papir, som igjen blir utgangspunkt for den videre prosessen. De endelige arbeidene oppstår fra sammensetning av elementer gjennom en veksling mellom bevisste og intuitive valg. Jeg er opptatt av prosess, men også interessert i maleriet som både et fysisk og taktilt objekt. Hvordan ulike elementer på en flate også kan trigge vår fantasi og lede tanken utenfor selve billedflaten. Selv om mine arbeider tar utgangspunkt i landskap, er det ikke nødvendigvis motiv fra et bestemt sted eller tid, men et forsøk på å gi betrakteren en opplevelse som kan føles både kjent og fremmed på samme tid, uten at det ligger noen bestemte føringer for tolkningen."

J. Lafontine - studio.jpg
bottom of page