OM KUNSTNEREN

Jeanette Lafontine jobber i hovedsak med maleri og tegning, og utforsker i imaginære landskap og drømmeaktige steder gjennom abstraksjon. Og et sted mellom abstraksjon og representasjon presenterer hun billedlige verdener gjennom både intuitive og kontrollerte bevegelser. «Landskapet» blir som en tilbakevendende, nesten utømmelig kilde, til maleriske oppdagelser, og blir ofte et utgangspunkt for eksperimentering med ulike materialer og teknikker.
Hun er interessert selve prosessen av å lage et bilde, og metoden blir ofte en søken etter motiv – hennes prosess handler ikke om å skape, men heller å «oppdage». Mange av hennes arbeider tar utgangspunkt i tegning, og det oppstår en dialog mellom den malte gestiske overflaten og det tegnede motivet, en dialog mellom tilfeldighet og intensjon. 

Gjennomgående for hennes arbeider er at de er basert på ideen om en forestilt virkelighet. Hun er interessert i menneskers evne til forestilling og fantasi, og tanken om en kollektiv underbevissthet. Hun lager abstrakte mytologiske landskap og komposisjoner som svever mellom noe kjent kontra det mer ubegripelige. Gjentagende temaer er forestilte landskap, abstrakte kosmiske komposisjoner og figurer. Den forestilte verden og dets forunderlige landskap har alltid vært hennes utgangspunkt for eksperimentering med forskjellige materialer og teknikker. Og selv om hennes arbeider spenner mellom minimalistiske landskap til fargerike og ekspresjonistiske motiv, så er det nordiske landskapet som oftest gir seg til kjenne.

Jeanette Lafontine er uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo. Etter studiene fikk hun tildelt et residency opphold ved Residency Unlimited i New York, og har hatt utstillinger i både inn- og utland. Hennes malerier er å finne i flere private samlinger i både Skandinavia, flere land i Europa og USA. 

"Min prosess starter ofte med at jeg gjør en serie mindre arbeid på papir, samtidig som jeg jobber intuitivt med å farge lerreter og skape en overflate. De endelige arbeidene oppstår fra sammensetning av elementer gjennom en veksling mellom bevisste og intuitive valg. Jeg er opptatt av prosess, men også interessert i maleriet som både et fysisk og taktilt objekt. Hvordan ulike elementer på en flate også kan trigge vår fantasi og lede tanken utenfor selve billedflaten. Selv om mine arbeider tar utgangspunkt i landskap, er det ikke nødvendigvis motiv fra et bestemt sted eller tid, men et forsøk på å gi betrakteren en opplevelse som kan føles både kjent og fremmed på samme tid, uten at det ligger noen bestemte føringer for tolkningen."

J. Lafontine - studio.jpg